Giải quyết vấn đề là một kỹ năng quan trọng, và nó có thể tạo nên sự thay đổi lớn trong sự nghiệp của bạn. Tại nơi làm việc, vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc mỗi ngày. Bạn có thể vừa phải giải quyết vấn đề của khách hàng (nội bộ hoặc bên ngoài), vừa phải hỗ trợ những người khác giải quyết vấn đề hoặc phát hiện các vấn đề mới cần giải quyết.

>>10 điều bạn cần biết về thực đơn nhà hàng – Phần 1

>> 10 điều bạn cần biết về thực đơn nhà hàng – Phần 2

Những vấn đề bạn phải đối mặt có thể là lớn hoặc nhỏ, đơn giản hay phức tạp, dễ dàng hoặc khó giải quyết. Không phụ thuộc vào bản chất vấn đề như thế nào, vai trò cơ bản nhất của một người quản lý là tìm ra cách giải quyết vấn đề. Vì vậy, trở thành một người giải quyết vấn đề tự tin thực sự quan trọng đối với thành công của bạn.

Nhiều sự tự tin đến từ việc giải quyết tình huống thường được hình thành trong quá trình tiếp cận với các loại tình huống. Một khi đã giải quyết một vấn đề, bạn sẽ có thể giải quyết những vấn đề khác một cách nhanh chóng và hiệu quả. Ngược lại, giải pháp của bạn sẽ không hiệu quả, hoặc bạn sẽ gặp khó khăn và không biết làm gì, và đôi khi để lại hệ quả đau đớn.

Có bốn bước cơ bản để giải quyết một vấn đề:

1. Xác định vấn đề

Đặt ra câu hỏi tại sao, khi nào, ở đâu… giúp bạn có được những câu hỏi đúng, và biết được vấn đề gì đang thực sự xảy ra. Ở giai đoạn này, điều quan trọng là bạn phải xem xét vấn đề từ nhiều góc độ. Ví dụ, đối với vấn đề kỷ luật những người làm công việc không đạt tiêu chuẩn bạn cần lên danh sách kiểm tra hoặc đưa ra một lời nhắc nhở có tác động mạnh mẽ đến họ.

2. Đề xuất lựa chọn thay thế

Khi vấn đề đơn giản và đã có giải pháp rõ ràng bạn không cần phải cứng nhắc thực hiện bốn bước trên. Bạn chỉ thực hiện những quy trình đó khi gặp tình huống khó khăn và khó hiểu.

3. Đánh giá và chọn giải pháp

Phương pháp tiếp cận bốn bước để giải quyết vấn đề mà chúng tôi đã đề cập ở đầu bài viết này sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề trong nhiều tình huống. Tuy nhiên, đối với những vấn đề khó khăn hơn bạn có thể sử dụng phương pháp điều tra đánh giá cao như: phát hiện vấn đề, ​​tìm hiểu thực tế, xác định vấn đề, tìm kiếm ý tưởng, lựa chọn và đánh giá ý tưởng hoặc hệ thống mềm phương pháp luận (SSM). Những công cụ này sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

4. Thực hiện các giải pháp.

Sử dụng bốn bước cơ bản để giải quyết vấn đề giúp bạn phát hiện chi tiết hơn về những gì đang xảy ra quanh các vấn đề mà nhóm của bạn hay tổ chức của bạn đang gặp phải, từ đó bạn sẽ biết cách cải thiện vấn đề hiệu quả.

kinhdoanhcafe.com dịch bài từ http://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_00.htm#