Quản lý thông tin khách hàng là điều mấu chốt trong kinh doanh của một doanh nghiệp. Các thông tin được thu thập một cách hoàn hảo có thể được sử dụng để cắt giảm chi phí và giúp bạn bán được nhiều hàng hơn.

>> 10 lời khuyên về việc làm thế nào để quản lý thông tin khách hàng ? – Phần 1

>> Chi phí để mở một nhà hàng

6. Khi đang nói chuyện với khách hàng trên điện thoại, bạn đừng nên đọc ra địa chỉ nhà, số điện thoại, bao gồm cả tên cá nhân của khách. Có thể điều này để kiểm tra chắc chắn thông tin chính xác, tuy nhiên bạn cần cẩn trọng với những người xung quanh bạn nếu họ không phải là nhân viên công ty. Bạn sẽ không muốn để lộ thông tin khách hàng cho những người không liên quan khi họ không làm việc tại doanh nghiệp của bạn.

7. Không nên nói chuyện với các nhân viên khác liên quan đến thông tin khách hàng trừ khi không có những khách hàng khác ở xung quanh. Khách hàng sẽ không có ấn tương tốt nếu chứng kiến việc bạn trao đổi thông tin khách hàng với nhân viên viên khác.

8. Đừng vội bỏ giấy rác chỉ khi bạn chắc rằng không còn sót lại thông tin khách hàng nào trên giấy. Bạn cần hủy các loại giấy tờ trước khi vứt đi, như vậy người lạ sẽ không xem được thông tin của khách hàng. Tóm lại, bạn cần cẩn thận với những gì bạn vứt đi.

9. Cần cập nhật cơ sở dữ liệu khách hảng thường xuyên. Bạn nên liên hệ với nhà cung cấp để nhận được bản cập nhật bảo mật thích hợp mà phần mềm của bạn có sẵn. Điều này rất quan trọng để đảm bảo cơ sở dữ liệu khách hàng không có nhiều lỗ hổng bảo mật. Bạn có thể tìm hiểu các phần mềm mới để hỗ trợ thêm cho việc cập nhật thông tin.

10. Mật khẩu của cơ sở dự liệu thông tin khách hàng cần được bảo vệ bởi tên người dùng được cấp cho mỗi nhân viên. Bằng cách quản lý này, bạn có thể biết tại những thời điểm nhất định nhân viên nào đăng nhập và truy xuất dữ liệu khách hàng.

kinhdoanhcafe.com dịch bài từ http://voices.yahoo.com/10-tips-manage-customer-information-81244.html?cat=17