Tư vấn 1
097 3210 999
Tư vấn 2
0129 500 6699
Kiến trúc sư Vũ
0949 969 869
nghe thuat kinh doanh quan caphe

Câu chuyện thành công cafe

Một số giải pháp cho ngành cafe Việt Nam trong thời gian tới

Một số giải pháp cho ngành cafe Việt Nam trong thời gian tới

117 lượt xem

Ngày: 28/01/2013

Cà phê là một trong những mặt hàng nông sản chính của Việt Nam, tạo nguồn thu ngoại tệ quan trọng từ xuất khẩu, đồng thời tạo công ăn việc làm, góp phần xoá đói giảm nghèo cho nhiều hộ nông dân tại các tỉnh khó khăn cũng như việc làm trong ngành công nghiệp […]

nghe thuat kinh doanh quan caphe
cong trinh tieu bieu quan cafe